Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens 


MeToezie

 

metoezie@telenet.be

Pastoor Claeysstraat 70

9200 Dendermonde

Belgie

O475/383058

 

Ondernemingsnummer BE0747467152

BTW nummer BE07474672152


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van MeToezie
, een eenmanszaak in bijberoep met maatschappelijke zetel te Pastoor Claeysstraat 70 Dendermonde, BTW BE747467152, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website MeToezie. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MeToezie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MeToezie aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MeToezie niet. MeToezie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MeToezie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via email (metoezie@telenet.be). 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MeToezie. MeToezie. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De koper kan bij MeToezie veilig betalen. De betaling komt rechtstreeks bij MeToezie binnen en het order kan meteen worden verwerkt.

Na betaling ontvangt de koper per e-mail een bevestiging dat de bestelprocedure succesvol is afgerond. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres juist ingevoerd wordt.

 

Je kan op verschillende manieren betalen:

 

 • Bankcontact of IDEAL(Nederland)
 • Paypal
 • Belfius pay button
 • via overschrijving op rekeningnummer BE95 0636 8720 8558 op naam van MeToezie (met vermelding van factuurnummer)
 • Bij afhaling in Dendermonde 

MeToezie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Nadat MeToezie je betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling geleverd binnen de twee (2) weken. Indien de levertijd langer is, houdt MeToezie je op de hoogte. Natuurlijk doen wij altijd ons uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk te versturen.

MeToezie is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke perioden bij bpost.

De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geven de koper geen recht op schadevergoedingen en/of het annuleren van het order.
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

Voor verzending binnen België gelden deze tarieven:

 • 6,90€ ongeacht het gewicht
 • Verzending met Bpost met track and trace

 

Voor verzending naar Nederland gelden deze tarieven:

 • 9€ ongeacht het gewicht
 • Verzending met PostNL met track and trace

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MeToezie.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de klant was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MeToezie. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MeToezie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

MeToezie doet er alles aan om een perfect product te leveren en de koper de correcte informatie over de artikelen te geven op www.metoezie.be.

Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan het geruild of geretourneerd worden. Retourkosten zijn altijd voor eigen rekening van de koper.

Om een artikel te ruilen of te retourneren dien je binnen de veertien (14) dagen een e-mail te sturen naar metoezie@telenet.be met daarin de informatie over het te ruilen/retourneren artikel:

 • factuurnummer
 • artikelnaam
 • aankoopdatum
 • je bankgegevens
 • reden van de omruiling/retourzending

De artikelen moeten per omgaande, maar uiterlijk binnen de veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, aan MeToezie geretourneerd zijn. De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongewassen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.

MeToezie accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. Na ontvangst van de retourzending, verstuurt MeToezie de koper daarvan een bevestiging via e-mail.

Na ontvangst en nazicht van je zending, stort MeToezie het verschuldigde bedrag binnen vijf (5) werkdagen terug op de door jou opgegeven rekening. Let op: reeds geleverde diensten met name verzendingskosten en/of andere worden niet terugbetaald.

Bewaar te allen tijde het verzendbewijs van de retourzending tot je de retourbevestiging van MeToezie hebt ontvangen. Mocht de retourzending zoekraken, dan heeft MeToezie een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.

Wil je een artikel ruilen voor een andere maat, een andere kleur of een ander artikel, plaats dan een nieuwe bestelling in onze webshop. Kies vervolgens voor de betaaloptie: 'overschrijving' en vermeld bij de opmerkingen: 'bestelling + retour' met vermelding van het factuurnummer waarop de retour betrekking heeft. De nieuwe bestelling wordt dan verstuurd van zodra MeToezie de retour ontving en het eventuele verschil in prijs betaald werd door de koper.

 

Artikel 8: Garantie

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen ten gevolge van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen. MeToezie kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. MeToezie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde, door de koper betaalde bedrag. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

 

Artikel 9: Klachten

MeToezie doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een kledingstuk desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan moet de koper dit binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling melden via email. MeToezie probeert het probleem zo spoedig mogelijk en in overleg met de koper oplossen. Om de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt MeToezie de aanwijzingen strikt op te volgen.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen altijd voor rekening van de koper.

Belangrijk is dat de kleding die gekocht werd bij MeToezie, altijd wordt gewassen volgens de wasvoorschriften. Indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

 

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, MeToezie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MeToezie metoezie@telenet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MeToezie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
MeToezie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op metoezie@telenet.be.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 

 

MeToezie heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.